finnmusic.net
Artist Album Song Label
Advanced search » F.A.Q. » About » Contact »
Main 
UHO Production
FROM Oulu
ACTIVE 2005 -
DISCOGRAPHY
UHO-
103CDBRÜSSEL KAUPALLINEN: AIKA KULTAA MUISTOT 2005
107CDAPPENDIX: SYYNTAKEETON 2006
114CDBRÜSSEL KAUPALLINEN: VALHEIDEN KIRJA 2007
UHO-
801CDSBRÜSSEL KAUPALLINEN: Jatkumo 2005
808CDEPBRÜSSEL KAUPALLINEN: AIKA 2006
811CDSAPPENDIX: Pop idols 2006
release added October 13th 2007