finnmusic.net
Artist Album Song Label
Advanced search » F.A.Q. » About » Contact »
Main Songs Recordings  
ENTROPIA
RECORDINGS
DATEJune 2nd - 3rd 1988
PLACEMadhouse Studio
RECORDING ENGINEEROlli HELIN
PERSONNELPERA (guitar, vocals, piano), JÖKÖ (bass, vocals), JASKA (drums)
 
1. Intro   ENTROPIA
2. Jouluyö   ENTROPIA
3. Joulupukki pinteessä   ENTROPIA
4. Eläinsuojelijat   ENTROPIA
5. Jumala & vasara   ENTROPIA
6. Messias   ENTROPIA
7. Näkövammainen   ENTROPIA
8. Niityllä   ENTROPIA
9. Maaseutubiisi   ENTROPIA
10. Militaristivaltio   ENTROPIA
 
DATEMay 1989
PLACEMonttu Studio
RECORDING ENGINEERReijo NURMELA
PERSONNELPERA (guitar, vocals), JÖKÖ (bass, vocals), JASKA (drums)
 
1. Lomaratio   28 mk
2. Ei jaksa   28 mk
3. 28 mk   28 mk
4. Kessi   KOIRA
5. Tribute to Siwa   KOIRA
6. Eläinbiisi   KOIRA
7. Koira   KOIRA
8. Tiibet   KOIRA
9. Inf. katkos   KOIRA
10. Oikotie   KOIRA
11. Talviunta   KOIRA
 
DATE1990
PLACEMonttu Studio
RECORDING ENGINEERReijo NURMELA
PERSONNELPERA (guitar, vocals), JÖKÖ (bass, vocals), LEMMY (drums)
 
1. Kaikkialla 1:15 ME TEIMME SEN TAAS
2. Itse tuho 0:59 ME TEIMME SEN TAAS
3. Mikro-humppa 1:01 ME TEIMME SEN TAAS
 
DATEJune 1991
PLACEMonttu Studio
RECORDING ENGINEERReijo NURMELA, Jarmo NIVALA
PERSONNELPERA (guitar, vocals), JÖKÖ (bass, vocals), LEMMY (drums)
 
1. Valiumia   KAUPUNGILLA
2. Nuorallatanssija   KAUPUNGILLA
3. Asunnoton   KAUPUNGILLA
4. Kaupungilla   KAUPUNGILLA
KOKOONPANO
TUKIAISET
CRISS
ENTROPIA
HILJAINEN KEVÄT
ENTROPIA
LOTHAR
ENTROPIA
TIK-BLOODYTAK & The BRATATTACK
ENTROPIA
RAG DOLL
LYIJYKOMPPANIA